Maslenica - 2012 - SOŠ - Podolínec

MASLENICA

Už druhý ročník tohto zaujímavého podujatia, na ktoré nás 21.02.2012 pozvala SOŠ Sv. K. Hofbauera v Podolínci, nedal spať našim žiačkam 6., 7. a 8. ročníka. (Diana Bjalončíková, Števka Hajosteková, Laura Kovalčíková, Monika Kesterová, sestry Rybákové – Michaela, Jana, Dominika). Prečo? Pripravovali si program na ruskú Maslenicu (slovenské fašiangy). Vďaka vedeniu pani učiteľky Tišákovej a Palgutovej ožili postavičky ruskej rozprávky "Курочка ряба", zaznela krásna ruská pieseň "Студенточка" , riekanky a básničky v ich podaní. Väčšina dievčat navštevuje krúžok Matrioška, kde sa túto pieseň naučili.

Každá zo zúčastnených škôl (ZŠ Kamienka, ZŠ Malý Lipník, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa, ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, ZŠ Jakubany, ZŠ Podolínec, Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa) sa prezentovala svojim pútavým a zároveň vtipným programom. Tak si mohli žiaci prostredníctvom svojich výkonov konfrontovať svoje vedomosti a znalosti z ruského jazyka.

Aká by bola Maslenica bez šišiek a palaciniek? Tie všetkým prítomným pripravili študenti SOŠ K. Hofbauera v Podolínci. V improvizovanom salóne krásy žiakov aj pani učiteľky učesali a skrášlili budúce kaderníčky a kozmetičky.

V ďalšej časti programu Mgr. Sabová vo workshope pre žiakov besedovala o Moskve a jej krásach a deti si oddýchli pri krásnych ruských rozprávkach. Všetci prítomní si zaspievali, porozprávali po rusky, doplnili si vedomosti z reálii Ruska a hlavne sa dobre cítili v priateľskom ovzduší priateľov ruského jazyka. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto vydareného podujatia.

 

PhDr. Alena Tišáková, Mgr. M. Palgutová

Drupal Theme by InterFace