Zájazd do Moskvy

Popis:
Moskva patrí medzi najväčšie metropoly Európy. Symbolom Moskvy a vôbec celého Ruska je slávne Červené námestie. Kremeľ – symbol sily, moci a nedobytnosti cárskeho Ruska. Hradby z červených tehál, ktoré ukrývajú nádherné paláce, jedinečné chrámy vrátane hlavnej ruskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie. Chrám Michaela Archanjela s hrobkami cárskych rodín, 200-tonový zvon Car Kolokol, Car Puška - delo, z ktorého sa nikdy nevystrelilo... Každý návštevník by mal určite navštíviť Treťjakovskú galériu. V roku 1856 začal Pavel Michajlovič Treťjakov zbierať umelecké diela vytvorené ruskými umelcami. To, čo začalo ako súkromná zbierka, je dnes považované za najväčšiu zbierku ruského umenia na svete.

Cena: od 335,00 € (orientačná, mení sa podľa programu a sezóny)

Termíny: celý rok 2014

DOD SOŠ Podolínec

23.február  2018

piatok

od 8,00  v budove školy

Tešíme sa na Vás

www.soskh.sk

Zemiakarský jarmok - 2017

   V sobotu 23. septembra sa konal v Spišskej Belej už 15. ročník spišského zemiakarského jarmoku. A my sme sa ho zúčastnili... Síce nepestujeme zemiaky, ani nevieme veľa o odrodách, sadení, pestovaní, ošetrovaní zemiakov, ani poľnohospodárska technika nás veľmi nezaujíma, zato sme výborní konzumenti zemiakov a vieme presne povedať, ktoré zemiakové jedlo nám chutí.

Спорт - Maturita RJ

Спорт

- Какие виды спорта мы знаем (коллективные и индивидуальные виды спорта, летние и зимние виды)

- Вид спорта, который меня интересует. Мои занятие спортом (активные, пассивные).

- Значение спорта для здоровья, развития личности, силы воли.

- Какой спорт вам не нравится? Почему?

- Олимпийские игры

DOD - Podolínec - 2017

SOŠ sv.Klementa Hofbauera v Podolínci pozýva všetkých deviatakov na DOD.

Viac: na

https://soukh.edupage.org/?

 

23.02. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Odborná prax v Londýne

SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci sa môže pochváliť ďalším úspešným projektom. Za názvom - Zahraničná odborná prax – cesta k pracovnému úspechu – sa skrýva mesačný pobyt (17.1. – 13.2. 2016) 10 žiakov z odboru kaderník, kozmetik a kuchár v Londýne. Projekt v rámci programu ERASMUS+ (výška grantu 35 192€) vypracovali a so žiakmi do Anglicka vycestovali Mgr. Andrea DicováMgr. Alena Štefaňáková.

Идеалы и образцы - сочинение

Во все времена во всех государствах были народные герои, всеобщие любимцы, которые потом  становились идеалами для молодого поколения. В Англии это были король Артур или Робин Гуд, в Словакии - Яношик, который у богатых отбирал, а бедным отдавал. Но те времена давно прошли.

Syndikovať obsah
Drupal Theme by InterFace