Stretnutie ruštinárov v Podolínci

SOŠ sv.Klementa Hofbauera v Podolínci v rámci Dňa otvorených dverí usporiadala na svojej pôde seminár pre učiteľov-ruštinárov, ktorí stretnutie s radosťou uvítali, nakoľko, ako sa sami vyjadrili, im podobné podujatia veľmi chýbajú.
Vzácnym hosťom seminára bol docent Puškinovho Inštitútu ruského jazyka v Moskve Dmitrij Vaščenko, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave. Pán Vaščenko porozprával o možnostiach štúdia v Rusku, o výmenných pobytoch odborníkov a taktiež o kurzoch ruského jazyka s možnosťou získať medzinárodne platný certifikát z ruského jazyka.
Mladý vedec si získal sympatie svojou skromnosťou, neformálnym správaním a najmä tým, že nacvičil s účastníkmi seminára peknú pesničku „ Gde-to na belom svete...“ z filmu „Kaukazská zajatkyňa“.
Súčasťou stretnutia bol aj workshop na tému Olympiáda v ruskom jazyku. Pre zaujímavosť: v tomto roku sa bude konať celosvetové kolo olympiády v Moskve, ktoré sa koná každý tretí rok. Je to výzva pre olympionikov.
Sprievodnou akciou podujatia bola prezentácia učebníc ruského jazyka z vydavateľstva INFOA.
Na záver riaditeľ školy pán Ing.Jozef Goč pozval zúčastnených na oslavu Maslenice, ktorá sa bude konať na pôde školy vo februári 2012.

Mgr.Vjačeslava Sabová

Drupal Theme by InterFace